Spotlight Group

Medarbetare

Peter Gönczi

VD

Markus Neuding

Vice VD sedan 2020

Mikael Renck

CFO sedan 2014

Björn Schäfer

Administrativ Chef

Tommie Ulvöy

CTO

Marie Engdahl

People and Culture Strategist

Alena Rukavishnikova

Head of Finance and Business Control

Pernilla Nilsson

Accountant

Lisa Pelvén

Ekonomi

Silvia El-sabee

Financial Controller

Baltzar Lundgren

Senior Associate

Simon Lindskoug

Head of GRC

Teresia Snäckerström

Legal Counsel

Peter Gönczi

VD

Född 1975

Peter Gönczi är sedan juni 2014 VD i Spotlight Group. Gönczi har en kandidatexamen i företagsekonomi och därefter drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Peter Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Peter Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat hela organisationen och dess personalstyrka, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Peter Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016 då ägarbilden gjordes om (och nuvarande storägare tog över), samtidigt som Sedermera ompaketerades, förändrades och flyttade till Malmö. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Innehav i Spotlight Group: Peter Gönczi äger, privat eller genom bolag eller närstående, 238 247 aktier motsvarande 4,53% av röster och kapital samt 5 500 teckningsoptioner.

Aktuella styrelseuppdrag:

  • Ependy AB, styrelseordförande
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
  • Sameve Invest AB, styrelseledamot
  • Finreg Solutions AB, styrelseledamot
  • Nordic Issuing AB, styrelseledamot
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseordförande
  • Shark Communication AB, styrelseledamot
  • Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande
  • Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
  • Spotlight Stock Market, styrelseordförande

Beroendeförhållande till Bolaget och ledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Markus Neuding

Vice VD sedan 2020

Född 1990, Jur. kand. (LL.M)

Arbetslivserfarenhet: Neuding anställdes som operativ chef i Spotlight Group-koncernen 2016 och har sedan dess innehaft flertalet befattningar inom koncernen, innefattande adjungerad styrelseledamot i dotterbolaget ATS Finans AB. Åren 2018–2020 satt Neuding även på posten som VD för MCL.  Neuding har även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Under 2018 utsågs Markus Neuding av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger.

Övriga uppdrag:
Finreg Solutions AB, styrelseordförande
Gainbridge Capital AB, styrelseordförande
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
Shark Communication AB, styrelseledamot
Nordic Issuing AB, styrelseledamot
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot
Kalqyl Analys Norden AB, styrelseordförande
Spotlight Stock Market AB, styrelseledamot

Aktieägande i bolaget (inkl. närstående): 76 493 aktier, motsvarande 1,45 procent av röster och kapital, samt 5 500 teckningsoptioner privat.

Mikael Renck

CFO sedan 2014

Född 1980, Civilekonomexamen och Ekonomie magister.

Arbetslivserfarenhet:

Renck har varit inom koncernen sedan 2009, främst i nuvarande rollen som CFO men också andra befattningar. Under flera år har Renck även varit verksam som konsult via egna bolag och har även grundat ett antal bolag främst inom ekonomi- och IT-branschen.

Övriga uppdrag:

DRH Customs AB, suppleant
FinReg Solutions AB, styrelseledamot och VD
IAT Innovation Sweden AB, styrelseledamot och VD
Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
Leja Holding AB, suppleant
MiRé Holding AB, styrelseledamot och VD
MJAA Holding AB, styrelseledamot
Gainbridge Capital AB, styrelseledamot
Sedermera Corporate Finance AB, styrelseledamot
Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
Shark Communication AB, styrelseledamot
Nordic Issuing AB, styrelseledamot
Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot
SeaHouse Capital ApS, styrelseledamot
Gigstep AB, styrelseledamot
SME GROWTH IT PARTNER S.R.L, styrelseledamot
Spotlight Stock Market AB, styrelseledamot

Aktieägande i bolaget (inkl. närstående): 147 808 aktier, motsvarande 2,80 procent av röster och kapital, samt 5 500 teckningsoptioner privat och via det helägda bolaget MiRé Holding AB.

Björn Schäfer

Administrativ Chef
Telefon: +46 72 050 40 61
Mejl: bjorn.schafer@spotlightgroup.se

Tommie Ulvöy

CTO
e-mail: tommie.ulvoy@spotlightgroup.se
telefon: +46 (0) 70-957 19 38

Marie Engdahl

People and Culture Strategist
e-mail: marie.engdahl@spotlightgroup.se
telefon: +46 (0) 79-006 51 26

Alena Rukavishnikova

Head of Finance and Business Control

Pernilla Nilsson

Accountant

Lisa Pelvén

Silvia El-sabee

Financial Controller

Baltzar Lundgren

Senior Associate

E-post: baltzar.lundgren@spotlightgroup.se

Telefon: +46 (0) 79-585 84 92

Simon Lindskoug

Head of GRC

E-post: simon.lindskoug@spotlightgroup.se

Telefon: +46 (0) 72-853 11 16

Teresia Snäckerström

Legal Counsel

E-post: teresia.snackerstrom@spotlightgroup.se

Telefon: +46 (0) 79-585 22 60

SPGR 27.00 SEK +3.05 %