Spotlight Group

Nordic Issuing

Nordic Issuing är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB, där de tjänster som erbjuds står under Finansinspektionens tillsyn. Som ett oberoende emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB och VP Euronext Securities A/S i Danmark har företaget fokus på att erbjuda emissionstjänster för hela den nordiska aktiemarknaden. De kan därför erbjuda ett brett utbud av emissionstjänster i samband med olika bolagshändelser.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %