Spotlight Group

Valberedning 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Spotlight Group AB består av:

Staffan Persson, ledamot och ordförande, företräder Swedia HighP AB
Staffan Salén, ledamot, företräder Westindia Aktiebolag
Erik Åfors, ledamot, företräder Calyptra AB
Günther Mårder, ledamot och styrelseordförande i Spotlight Group AB

Valberedningens förslag:

  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att antal revisorer ska uppgå till en (1)
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att styrelsearvode ska lämnas oförändrat och utgå med 420 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 420 000 kronor per månad) och med vardera 210 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 210 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättnings- och revisionsutskottet.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Günther Mårder och Fredrik Persson ska omväljas som ordinarie styrelseledamöter.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att Günther Mårder ska omväljas som styrelseordförande.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att Sara Uhlén ska nyväljas som styrelseledamot.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som registrerat revisionsbolag, med huvudansvarige auktoriserade revisor Daniel Algotsson, ska omväljas till revisor. Beslutet är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Dokument

SPGR 27.00 SEK +3.05 %