Spotlight Group

IDAG INLEDS TECKNINGSTIDEN I SPOTLIGHT GROUPS FÖRETRÄDESEMISSION

IDAG INLEDS TECKNINGSTIDEN I SPOTLIGHT GROUPS FÖRETRÄDESEMISSION 29 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER […]

Spotlight Group offentliggör memorandum

Spotlight Group offentliggör memorandum 22 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM […]

Spotlight Group AB avyttrar verksamheten i dotterbolaget Impact Attracts AB

Spotlight Group AB avyttrar verksamheten i dotterbolaget Impact Attracts AB 20 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group har tecknat avtal om att avyttra verksamheten i dotterbolaget Impact Attracts AB till Edger Finance AB genom en inkråmsaffär. Ersättning lämnas i form av nyemitterade aktier motsvarande cirka 5 procent av röster och kapital i Edger Finance […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spotlight Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 20 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 20 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “SPGR”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Beslut om företrädesemission (punkt 6)Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med […]

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB 5 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Som tidigare kommunicerats har Spotlight Group AB tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel. Avyttringen var villkorad av Finansinspektionens godkännande. Finansinspektionen har nu givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna. I och med […]

RÄTTELSE: SPOTLIGHT GROUP GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 17,6 MSEK MED 70 % TECKNINGSÅTAGANDE OCH 30 % VEDERLAGSFRI GARANTI

Spotlight Group AB säljer verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB 2 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE […]

SPOTLIGHT GROUP GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 17,6 MSEK MED 70 % TECKNINGSÅTAGANDE OCH 30 % VEDERLAGSFRI GARANTI

SPOTLIGHT GROUP GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 17,6 MSEK MED 70 % TECKNINGSÅTAGANDE OCH 30 % VEDERLAGSFRI GARANTI 1 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 1 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, org. nr. 556797-0750, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 december 2022 kl 15:00 på Klarabergsviadukten 63 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av […]

Spotlight Groups valberedning utsedd

Spotlight Groups valberedning utsedd 25 november, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB:s (“Spotlight Group”) valberedning inför årsstämman den 15 maj 2023 är, i enlighet med bolagets gällande riktlinjer för valberedning, utsedd. I enlighet med årsstämmans instruktion för sammansättning ska Spotlight Groups valberedning utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägarstatistik […]

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2022

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2022 7 november, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje kvartalet, 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Kvartalet juli–september 2022 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 38 238 (49 066) […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %