Spotlight Group

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETP:er och godkänner första emittent samt två instrument

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETP:er och godkänner första emittent samt två instrument 20 juni, 2024 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETP:er. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare […]

Finansinspektionen skriver av undersökning av Spotlight Stock Market AB

Finansinspektionen skriver av undersökning av Spotlight Stock Market AB 17 juni, 2024 | Svenska | Pressmeddelanden Finansinspektionen har idag offentliggjort att dess undersökning av Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market AB skrivs av. Finansinspektionen har sedan september 2023, som en del av sitt tillsynsarbete över finansmarknaden, genomfört en undersökning av Spotlight Stock Market inom flera […]

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB 22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 22 maj 2024, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)Stämman beslutade att fastställa […]

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024 22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Rörelsekostnaderna sjunker Koncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under kvartalet uppgår de till 32,2 MSEK* […]

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda CCP-clearing

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda CCP-clearing 21 maj, 2024 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda så kallad CCP-clearing vilket, enligt bolagets bedömning, kommer stärka möjligheterna för internationell handel ytterligare på marknadsplatsen. CCP (Central Counterparty) innebär att en central clearingmotpart […]

Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda handel med ETP:er

Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda handel med ETP:er 13 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda så kallad ETP-handel. ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer […]

Spotlight Group AB säljer verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB

Spotlight Group AB säljer verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB 29 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) har tecknat avtal med Honeybadger AB (“Honeybadger”) om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB (“Shark”). Honeybadger övertar verksamheten den 30 april 2024. Försäljningen har begränsad direkt effekt på koncernens […]

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB 18 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024, kl. 15:30 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear […]

Publicering av årsredovisning 2023

Publicering av årsredovisning 2023 12 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil. Årsredovisningen samt bolagsstyrnings- och ersättningsrapport finns även att tillgå via bolagets hemsida www.spotlightgroup.se. För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:Peter Gönczi, VD och styrelseledamotE-post: ir@spotlightgroup.seTelefon: +46 8 511 […]

Valberedningen föreslår Sara Uhlén som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB

Valberedningen föreslår Sara Uhlén som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB 11 april, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att valberedningen, som består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB, samt styrelseordföranden Günther Mårder, föreslår val av Sara Uhlén till […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %