Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)

Spotlight Group AB säljer verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB

Spotlight Group AB säljer verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB April 29, 2024 | Swedish | Regulatory Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) har tecknat avtal med Honeybadger AB (“Honeybadger”) om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB (“Shark”). Honeybadger övertar verksamheten den 30 april 2024. Försäljningen har begränsad direkt effekt på koncernens finansiella […]

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till årsstämma i Spotlight Group AB April 18, 2024 | Swedish | Regulatory Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024, kl. 15:30 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden […]

Publicering av årsredovisning 2023

Publicering av årsredovisning 2023 April 12, 2024 | Swedish | Regulatory Spotlight Group AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil. Årsredovisningen samt bolagsstyrnings- och ersättningsrapport finns även att tillgå via bolagets hemsida www.spotlightgroup.se. För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:Peter Gönczi, VD och styrelseledamotE-post: ir@spotlightgroup.seTelefon: +46 8 511 680 […]

Valberedningen föreslår Sara Uhlén som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB

Valberedningen föreslår Sara Uhlén som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB April 11, 2024 | Swedish | Regulatory Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att valberedningen, som består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB, samt styrelseordföranden Günther Mårder, föreslår val av Sara Uhlén till […]

Styrelseordförande flyttar innehav

Styrelseordförande flyttar innehav March 6, 2024 | Swedish | Regulatory Spotlight Group AB meddelar att bolagets styrelseordförande Günther Mårder har flyttat sitt innehav om 175 000 aktier i Spotlight Group AB (via helägt bolag) från en depå till en kapitalförsäkring. Flytten föranleder insynsrapportering till Finansinspektionen men innebär inte någon reell förändring. För ytterligare information om Spotlight […]

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2023 February 19, 2024 | Swedish | Regulatory Spotlight Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet, 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Rörelsekostnaderna sjunkerKoncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under året uppgår de till 144,3 […]

Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance och flyttar samtidigt in Kalqyls verksamhet till dotterbolaget FinReg Solutions

Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance och flyttar samtidigt in Kalqyls verksamhet till dotterbolaget FinReg Solutions January 16, 2024 | Swedish | Regulatory Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance inklusive dess tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Försäljningen kräver att den nya ägaren godkänns av Finansinspektionen innan den kan slutföras. Den icke tillståndspliktiga delen av […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %