Spotlight Group

Utsedd valberedning

Utsedd valberedning 21 november, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Valberedningen i Spotlight Group AB (“Spotlight Group”) har utsetts i enlighet med riktlinjer för valberedning som antogs på årsstämman den 15 maj 2023. Valberedningens ledamöterFöljande personer har utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024: Staffan Persson, företräder Swedia HighP AB, föreslagen som ordförande i valberedningen.Staffan Salén, […]

Spotlight Group förbereder för att slå ihop, dela ut och notera, alternativt sälja, dotterbolagen Shark Communication och Kalqyl

Spotlight Group förbereder för att slå ihop, dela ut och notera, alternativt sälja, dotterbolagen Shark Communication och Kalqyl 13 november, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB avser att slå ihop de helägda dotterbolagen Shark Communication och Kalqyl till ett bolag. Därefter planerar Spotlight Group att dela ut det nya bolaget till sina aktieägare inför […]

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2023

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2023 13 november, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje kvartalet, 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Rörelsekostnaderna sjunkerKoncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under årets nio första månader […]

Spotlight Group avyttrar det delägda dotterbolaget SeaHouse Capital A/S

Spotlight Group avyttrar det delägda dotterbolaget SeaHouse Capital A/S 25 oktober, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group har undertecknat ett avtal om avyttring av sitt ägande i det delägda dotterbolaget SeaHouse Capital A/S. SeaHouses vd, Povl-André Bendz, förvärvar Spotlight Groups 70-procentiga innehav av såväl aktier som röster i SeaHouse. Povl-André Bendz äger sedan tidigare […]

Finansinspektionen godkänner dotterbolaget Spotlight Stock Markets byte av handelssystem

Finansinspektionen godkänner dotterbolaget Spotlight Stock Markets byte av handelssystem 4 september, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market har fått godkännande av Finansinspektionen att genomföra sitt planerade byte av handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic, vilket kommunicerades den 16 juni 2023. Första dag för handel i det nya systemet är […]

Offentliggörande av halvårsrapport 2023

Offentliggörande av halvårsrapport 2023 14 augusti, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Kvartalet april–juni 2023 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 42 783 (36 858) KSEKRörelseresultatet uppgick till -3 148 (-14 114) […]

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande 1 augusti, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets tredje enskilt största aktieägare, Calyptra AB, genom köp av totalt 78 632 aktier passerar flaggningsgränsen om 10 procent. Calyptra AB, som ägs av Erik Åfors, har via förvärv av aktier sedan halvårsskiftet ökat sitt innehav med totalt […]

Dotterbolaget Spotlight Stock Market byter till Nasdaqs handelssystem

Dotterbolaget Spotlight Stock Market byter till Nasdaqs handelssystem 26 juni, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market tecknat ett avtal med Nasdaq som innebär att bolaget byter handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Därmed får alla banker som idag erbjuder sina kunder att handla på Nasdaq Stockholm även teknisk tillgång […]

Spotlight Group AB upptar lån för att hantera framtida likviditetsfluktuationer

Spotlight Group AB upptar lån för att hantera framtida likviditetsfluktuationer 30 maj, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Som värdepapperskoncern har Spotlight Group ett likviditetskrav att förhålla sig till. Även om bolaget idag är på betryggande avstånd från kraven är det viktigt med flexibilitet i likviditetshanteringen för att kunna hantera de fluktuationer som alltid uppstår i verksamheten. […]

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB 15 maj, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 15 maj 2023, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (“Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %