Spotlight Group

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETP:er och godkänner första emittent samt två instrument

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETP:er och godkänner första emittent samt två instrument 20 juni, 2024 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETP:er. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare […]

Finansinspektionen skriver av undersökning av Spotlight Stock Market AB

Finansinspektionen skriver av undersökning av Spotlight Stock Market AB 17 juni, 2024 | Svenska | Pressmeddelanden Finansinspektionen har idag offentliggjort att dess undersökning av Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market AB skrivs av. Finansinspektionen har sedan september 2023, som en del av sitt tillsynsarbete över finansmarknaden, genomfört en undersökning av Spotlight Stock Market inom flera […]

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda CCP-clearing

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda CCP-clearing 21 maj, 2024 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda så kallad CCP-clearing vilket, enligt bolagets bedömning, kommer stärka möjligheterna för internationell handel ytterligare på marknadsplatsen. CCP (Central Counterparty) innebär att en central clearingmotpart […]

Spotlight Group lanserar hållbarhetssatsningen Impact attracts

Spotlight Group lanserar hållbarhetssatsningen Impact attracts 3 februari, 2022 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group AB lanserar idag sitt nya hållbarhetsinitiativ Impact attracts. Impact attracts (www.impactattracts.se) är en öppen digital plattform för investerare som synliggör noterade tillväxtbolags hållbarhetsdata på ett enkelt och nytt sätt. Lanseringen blir startskottet för att samla in data på samtliga drygt 770 tillväxtbolag […]

Pressmeddelande – Spotlight Group föreslår incitamentsprogram

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 15  november, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group kommunicerade i slutet av 2020 att bolaget avsåg att dela upp koncernen i fristående helägda dotterbolag och ansöka om tillstånd i de dotterbolag där det krävs för att bedriva verksamheten. Nu har verksamheterna Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing och Gainbridge […]

Spotlight Group fortsätter expandera – utvärderar förutsättningar att starta nya verksamheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 13 september, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group har det senaste året sjösatt en rad nya verksamheter samt genomfört förvärv med syfte att svara upp mot behoven hos nordiska tillväxtbolag. Samtliga tidigare lanserade satsningar har fått en bra start. Koncernen fortsätter nu sin expansion genom att utvärdera uppstartande […]

Spotlight Group görs tillgängligt på estimat­tjänsten Pinpoint

Spotlight Group görs tillgängligt på estimat­tjänsten Pinpoint 14 juni, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group görs tillgängligt på estimatplattformen Pinpoint Estimates, som erbjuder aktieägare en tydlig förväntansbild och ökad transparens. Pinpoint, pinpointestimates.com, är en öppen plattform för estimat på noterade bolag. Pinpoint sammanställer hela marknadens förväntningar på väsentliga nyckeltal för noterade bolags helårs- och kvartalsrapporter. Plattformen […]

Idag hålls Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag

Idag hålls Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag 21 maj, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag klockan 13.00 inleds Spotlight Groups digitala kapitalmarknadsdag. De presentationer som på förhand spelats in finns redan nu att tillgå på Spotlight Groups hemsida www.spotlightgroup.se eller genom att klicka här. Tid: 13.00-14.45.Var: äger rum digitalt via https://spotlightgroup.se/sv/kapitalmarknadsdag/Presentatörer: VD Peter Gönczi och vice VD Markus Neuding.Frågor: skickas till ir@spotlightgroup.se. Frågor kommer också […]

Inbjudan till Spotlight Groups digitala kapital­marknadsdag den 21 maj 2021

Inbjudan till Spotlight Groups digitala kapital­marknadsdag den 21 maj 2021 5 maj, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group välkomnar investerare, analytiker, aktieägare och media till bolagets öppna digitala kapitalmarknadsdag fredagen den 21 maj 2021, klockan 13.00-14.45. Datum: fredagen den 21 maj 2021.Tid: 13.00-14.45.Var: äger rum digitalt via https://spotlightgroup.se/sv/kapitalmarknadsdag/Presentatörer: VD Peter Gönczi och vice VD Markus Neuding.Agenda: 13.00-14.10 – Presentation av […]

Spotlight Group stärker Corporate Finance-närvaron i Danmark

Spotlight Group stärker Corporate Finance-närvaron i Danmark 4 maj, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Sedermera Fondkommission, en del av Spotlight Group-koncernen, öppnar kontor i Danmark för att stärka sin marknadsnärvaro ytterligare på den danska marknaden. Den nya verksamheten kommer legalt att bli ett dotterbolag till Spotlight Group AB. Det danska dotterbolaget kommer att ägas till 70 procent […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %