Spotlight Group

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB

Kommuniké från årsstämma i Spotlight Group AB 22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 22 maj 2024, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)Stämman beslutade att fastställa […]

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024 22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Rörelsekostnaderna sjunker Koncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under kvartalet uppgår de till 32,2 MSEK* […]

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda CCP-clearing

Spotlight Groups dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda CCP-clearing 21 maj, 2024 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda så kallad CCP-clearing vilket, enligt bolagets bedömning, kommer stärka möjligheterna för internationell handel ytterligare på marknadsplatsen. CCP (Central Counterparty) innebär att en central clearingmotpart […]

Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda handel med ETP:er

Spotlight Group AB:s dotterbolag Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda handel med ETP:er 13 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market förbereder för möjligheten att erbjuda så kallad ETP-handel. ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer […]

Spotlight Group föreslår incitamentsprogram

Spotlight Group föreslår incitamentsprogram 2 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Styrelsen i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” / ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagstämma fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer det angeläget, och i […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 2 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, org. nr. 556797-0750, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 december 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämma, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma […]

Pressmeddelande – Spotlight Group föreslår incitamentsprogram

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 15  november, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group kommunicerade i slutet av 2020 att bolaget avsåg att dela upp koncernen i fristående helägda dotterbolag och ansöka om tillstånd i de dotterbolag där det krävs för att bedriva verksamheten. Nu har verksamheterna Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing och Gainbridge […]

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2021

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2021 3 november, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje kvartalet, 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Kvartalet juli–september 2021 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 49 066 (35 765) […]

Spotlight Group fortsätter expandera – utvärderar förutsättningar att starta nya verksamheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 13 september, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group har det senaste året sjösatt en rad nya verksamheter samt genomfört förvärv med syfte att svara upp mot behoven hos nordiska tillväxtbolag. Samtliga tidigare lanserade satsningar har fått en bra start. Koncernen fortsätter nu sin expansion genom att utvärdera uppstartande […]

Offentliggörande av halvårsrapport 2021

Offentliggörande av halvårsrapport 2021 11 augusti, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för det första halvåret, januari – juni, samt det andra kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Kvartalet april–juni 2021 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 54 775 (34 […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %