Spotlight Group

Spotlight Group flyttar upp till Spotlight Next

Spotlight Group flyttar upp till Spotlight Next 24 november, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB flyttar upp till Spotlight Next – ett segment på Spotlight Stock Market som har högre krav, ger extra synlighet och som innebär en kvalitetsstämpel för verksamheten. Bolagets exponering ökas ytterligare genom bl.a. utökad analystäckning. ”Ett av de viktigaste skälen bakom […]

Spotlight Group renodlar och startar nya verksamhetsgrenar

Spotlight Group renodlar och startar nya verksamhetsgrenar 11 november, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Styrelsen i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) har fattat beslut om att skapa ytterligare verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen. Beslutet är i linje med tidigare kommunicerad strategi och meddelas marknaden enligt rådande regelverk. De nya verksamheterna kommer att skapas både […]

Offentliggörande av kvartalsrapport 3, 2020

Offentliggörande av kvartalsrapport 3, 2020 29 oktober, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed kvartalsrapport för perioden januari – september, 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Kvartalet juli–september 2020 (koncernen) Nettoomsättningen ökade till 35 765 (28 179) […]

Spotlight Stock Market erhåller SME Growth Market-status

Spotlight Stock Market erhåller SME Growth Market-status 29 september, 2020 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att marknadsplatsen Spotlight Stock Market, vilken är en del av Spotlight Group-koncernen, har erhållit SME Growth Market-status. Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform har sedan en tid tillbaka möjlighet att ansöka till Finansinspektionen om […]

Idag inleds handeln i Spotlight Groups aktier

Idag inleds handeln i Spotlight Groups aktier 15 september, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 15 september 2020, inleds handeln i Spotlight Group AB:s (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet SPGR. Aktiens ISIN-kod är SE0014704763. Om Spotlight GroupSpotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående […]

Spotlight Groups erbjudande inför planerad notering kraftigt övertecknat

Spotlight Groups erbjudande inför planerad notering kraftigt övertecknat 9 september, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Den 8 september 2020 avslutades anmälningsperioden i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 192 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 1 817 procent. Genom erbjudandet kommer Spotlight Group […]

Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB

Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB 9 september, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att aktieägaren Varenne AB:s (”Varenne”) innehav i Bolaget, till följd av kommunicerat utfall i Spotlight Groups erbjudande inför notering, har passerat flaggningsgränsen 5 procent. Innan erbjudandet uppgick Varennes innehav i Spotlight Group till 9,26 procent […]

Carlsquare AB inleder bevakning av Spotlight Group

Carlsquare AB inleder bevakning av Spotlight Group 3 september, 2020 | Svenska | Pressmeddelanden Carlsquare AB (”Carlsquare”) har uppdragits av Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) att inleda bevakning av Bolaget. Carlsquare har nu publicerat en analys avseende Spotlight Group. ”Spotlight Group är ett spännande bolag inte minst hänförligt till alla de olika initiativ som kontinuerligt […]

Idag inleds anmälningsperioden i Spotlight Group AB inför planerad notering

Idag inleds anmälningsperioden i Spotlight Group AB inför planerad notering 25 augusti, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 25 augusti 2020, inleds anmälningsperioden för förvärv av aktier i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Anmälningsperioden löper till och med den 8 september 2020. Erbjudandet motsvarar totalt cirka […]

Spotlight Group har godkänts för notering och offentliggör memorandum

Spotlight Group har godkänts för notering och offentliggör memorandum 20 augusti, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. I samband med den förestående noteringen kommer allmänheten erbjudas att förvärva aktier från en säljande aktieägare. Bolaget offentliggör härmed även memorandum […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %